Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2013


Submitted by -Innocence-
Reposted frominspired inspired viasavor savor

June 03 2013

villanelle
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimponderabilia imponderabilia

April 08 2013

villanelle
It's not about what you've done, 
it's about what you're doing. 
It's all about where are you going, not about where have you been.
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18

January 04 2013

villanelle
Nie boimy się wejść w związki. Boimy się uzależnienia od drugiej osoby. Umieramy ze strachu, że jedno słowo czy gest może nas doszczętnie zniszczyć.
Reposted fromBlackkRose BlackkRose viatomada tomada

December 15 2012

villanelle
2311 c9cc
Reposted fromjethra jethra

December 10 2012

villanelle
Mężczyźni mają dwa uczucia: głód i podniecenie. Jeśli zobaczysz go bez erekcji, zrób mu kanapkę.
Reposted fromelfu88 elfu88
villanelle
Boże daj mi cierpliwość, bo jak dasz mi siłę to ich wszystkich rozpierdolę.
Reposted fromjadzka jadzka

December 08 2012

villanelle
mc^2.
Dokładnie tak.
Reposted fromsiwa siwa viaherbatkowa herbatkowa

November 26 2012

villanelle
Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami?
Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.
— z życia wzięte
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve
villanelle
1613 4697
Reposted fromAmericanlover Americanlover
villanelle
Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko. 
villanelle
Z serii "straszne odkrycia w supermarkecie".
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viasavor savor

November 20 2012

villanelle
Chude dziewczyny myślą, że są pulchne.
Pulchne dziewczyny myślą, że są grube.
A grube dziewczyny myślą, że powinny nosić leginsy.
— bezlitosne
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viasavor savor
villanelle
8401 c0c1 500

November 17 2012

villanelle
9344 a402
Reposted fromkoktajl koktajl viasavor savor

November 12 2012

villanelle
nie krzycz już na mnie tą głęboką ciszą.
villanelle
- wszystko wiesz- powiedział Kuba z nienawiścią - ja wiem, że ty wszystko wiesz. ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. to znaczy najbardziej nieszczęśliwa. dlatego, że jesteś mądra. że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić
— marek hłasko, pętla

September 08 2012

villanelle
9841 4564
Reposted fromphantasmagoria phantasmagoria
villanelle
9848 a9db
Reposted frommalabuka malabuka
villanelle
9939 0f44
Reposted fromczk czk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl