Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2012

villanelle
2939 6704
Reposted fromseqel seqel

August 24 2012

villanelle
8908 6340 500

paradoks dziecięcej energii

Reposted fromwizualnie wizualnie viasavor savor
villanelle
3054 e386
Reposted fromrosewood rosewood viaseptuagesima septuagesima
villanelle
4047 bb8e
Reposted frombvllshit bvllshit viaseptuagesima septuagesima
villanelle
villanelle
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— ~ J. Żulczyk
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viasavor savor

August 20 2012

villanelle
- Masz tak, że stojąc u czyjegoś boku czujesz,
że czas ucieka Ci pomiędzy palcami?
Masz tak, że żyjąc zastanawiasz sie czy to Twoje życie?
Masz tak, że myślisz o sobie jak o kimś innym?
Czujesz, że to nie tak miało być?
- Mam, każdy tak ma.
http://uczucia-pisane-slowem.blog4u.pl/
Reposted fromjustfeel justfeel

July 17 2012

villanelle
4658 c4bb

June 25 2012

villanelle
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viasavor savor

June 21 2012

villanelle
Z wszystkich spraw, którymi się martwimy: 40% nigdy się nie zdarzy, 35% wyjdzie lepiej niż nam się wydaje, 15% można zmienić niewielkim kosztem, a na 8% i tak nie mamy wpływu
Reposted fromszszsz szszsz viasavor savor

June 19 2012

villanelle
nie boimy się zapytać
boimy się usłyszeć odpowiedzi
— najprawdziwsze
Reposted fromjulliett julliett
villanelle
Reposted fromwanad wanad
villanelle
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viasavor savor
villanelle
1125 1f9d
Reposted frommeem meem viasavor savor
villanelle
5396 364b
Reposted fromtommydisimone tommydisimone viasavor savor

June 15 2012

villanelle
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viasavor savor

June 11 2012

villanelle

nie oczekuję ciągłego bycia przy mnie, nie chcę żebyś rezygnował z kumpli, których znasz od lat dlatego, że poznałeś dziewczynę. pij sobie to ulubione piwo i pal papierosy, bądź dla innych tym zimnym draniem. nie zmieniaj swojego życia dla mnie, nie oczekuję tego. jedynie czego wymagam to poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia, którego mi brakuje, chcę zwrócić się do Ciebie z każdym problemem, chcę żeby każdy mój problem był także Twoim, nie pocieszaj mnie, bo to nic nie da, po prostu bądź przy mnie, przytul i czasem pocałuj w czoło. 

Reposted fromarnne arnne
villanelle
Na pierwszy rzut oka nie przekroczył trzydziestki.
Na drugi nie zasługiwał.
— T. Pratchett
Reposted frompiksele piksele
villanelle
4636 70f9
Reposted fromnibyniic nibyniic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl